Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997) & the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary

http:/americaofmyheart.wordpress.com

AMERICA OF MY HEART

Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez

from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997)

& the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary

Grave of St Martyr Jose (Joseph) Muñoz-Cortes 

in Holy Trinity cemetery, Jordanville, N. York, USA

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Saint Jose (Joseph) Muñoz-Cortes (13 May 1948, Santiago, Chile – 30/31 October 1997, Athens, Greece) was an Orthodox man, the keeper of the Iveron Icon of Montreal (Hawaii’s miracle Icon).

Jose was born in Chile into a pious Roman Catholic family of Spanish descent. He was a boy of twelve when he became acquainted with Archbishop Leontius (Filippovich) and under his influence José was baptized into the Russian Orthodox Church Outside Russia two years later, with his mother’s consent.

A talented artist, he secured a job teaching art at the University of Montreal, and began studying iconography. In the summer of 1982, Brother Joseph went Continue reading “Saint New Martyr Jose Munoz-Cortez from Chile & Canada who martyred in Athens, Greece (+1997) & the miracle Hawaii’s Icon of Holy Virgin Mary”

Advertisements

Աստվածամայրը հրաշագործում է իր սրբազան Գոտու միջոցով ╰⊰¸¸.•¨* Armenian

http://armeniaofmyheart.wordpress.com

ARMENIA OF MY HEART

e63cf30af732e61e75f04784dad44886--viola-blue-flowers

229bbb03e97500c4b3e6a447ecad3f4a--orthodox-icons

Աստվածամայրը հրաշագործում է իր սրբազան Գոտու միջոցով

https://www.orthodoxkyanq.org

https://www.orthodoxkyanq.org/հրաշքներ/աստվածամայրը-հրաշագործում-է-իր-սրբազ/

ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԿՅԱՆՔ

26.06.2003թ.

Ստիլիդա

Սրբազան պարտականություն եմ զգում հետևյալի մասին ձեզ գրելու:

Երեք տարի առաջ հնարավորություն ունեի որպես ուխտավոր Աթոս գալու: Այդ ժամանակ քսան տարվա ընդմիջումից հետո հանդիպեցի մանկական ընկերոջս, համադասարանցուս ու համագյուղացուս` հայր Պաիսիոսին: Մեկ շաբաթ ինձ իր խցում հյուրընկալեց և այդ ընթացքում ինձ հոգեպես առաջնորդեց: Ի թիվս այլ նվերների` Վատոպեդիի մենաստանի Սրբազան Գոտուց մի գոտիկ էլ տվեց` հորդորելով, որ այն կարիքավոր որևէ մեկին տամ: Իսկապես, երբ Ստիլիդա վերադարձա, այն տվեցի մի չբեր զույգի, որ 5-6 տարի ամուսնացած էին, հորդորելով, թե կատարեն ամենն, ինչ գրված է ներփակ գրության մեջ:

Իսկապես, Ամենասրբուհի Աստվածամոր օգնությամբ քիչ ժամանակ անց Էլենին հղի մնաց, իսկ հիմա, երբ ձեզ գրում եմ, շատ առողջ մի տղա ունի: Չգիտեմ, թե նրանք` ծնողները, ձեզ գրավոր տեղեկացրել են այդ մասին, թե ոչ, դրա համար ես էլ ինչպես հայր Գեորգիի, այնպես էլ հայր Պաիսիոսի հորդորով, այս նամակն եմ ձեզ ուղարկում և վկայակոչում հրաշքը:

Ամենասրբուհի Աստվածածինը մեզ հետ:

Օրհնեցեք,

Ստեֆանոս Մարիդակիս

Այսուհետ միայն Աստված

30.01.2004թ.

Հերակլիոն, Կրետե

Այս նամակով ուզում ենք մեր անսահման երախտագիտությունը, ինչպես նաև շնորհակալությունները հայտնել Սուրբ Լեռան Վատոպեդիի սրբազան մենաստանին:

Աստվածային շնորհը, որ բխում է Աստվածամոր Սրբազան Գոտուց, որն օրհնություն ունեք պահելու ձեր վանքում, մեզ էլ օգնեց ունենալու այն, ինչի համար տառապում էինք և փափագում երկար տարիներ, այսինքն` զավակներ:

Ինչ վերաբերում է որդեծնությանը, ապա ես և ամուսինս բազում լուրջ դժվարություններ էինք դիմագրավում: Զգացմունքներն ու իրավիճակներն էլ շատ էին, որոնց մեջ հաճախ հայտնվում էինք, և ես, հատկապես, որպես կին: Բժիշկներ, վիրահատություններ, քննություններ, դեղեր, շատ ծախս, անվերջանալի հույս ու տենչանք, ցավ, տառապանք, լաց, տրտմություն, նեղվածություն, Continue reading “Աստվածամայրը հրաշագործում է իր սրբազան Գոտու միջոցով ╰⊰¸¸.•¨* Armenian”

On May 17, 2017, twelve dolphins brings Icon of Holy Virgin Mary Mother of God to shore in Sochi, Russia

http://animalsofmyheart.wordpress.com

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

ANIMALS OF MY HEART

late-night-randomness-20150805-22

1-13

Sochi, Russia

map

628064

On May 17, 2017, twelve dolphins brings

Icon of Holy Virgin Mary Mother of God to shore in Sochi, Russia

In a rather unusual occurrence, a pod of dolphins “returned” an icon of the Mother of God to people on the beach in Sochi, reports The Russian People’s Line, and Orthodox England.

A colonel and his wife, relaxing and enjoying the beach atmosphere on May 17, were witnesses to the event, their attention being drawn when a group of twelve dolphins swam all the way up to the beach itself. The bewildered couple wondered what the typically smart animals were doing on the beach, when Continue reading “On May 17, 2017, twelve dolphins brings Icon of Holy Virgin Mary Mother of God to shore in Sochi, Russia”

My All-Holy Mother! I shall light the vigil lamp because the day which is breaking is of great significance to our faith; however, You take care and feed my children – Fr. Stephan Anagnostopoulos

https://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

My All-Holy Mother! I shall light the vigil lamp

because the day which is breaking is of great significance to our faith;

however, You take care and feed my children

Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece:

Why do we use olive oil? So that we would be reminded of the night when Jesus prayed in the garden of olives. The Lord prayed in the garden of Gethsemane where an oil grove was situated.

The following is a true story that is directly connected to the vigil lamp…

On the 24th of March 1942, the eve of the annunciation, we were in the Northern part of Greece, in my hometown called Drama. It was then under bulgarian occupation.

Deprivation, disease and famine had reached dreadful proportions and death was decimating both young and old, especially children, on a daily basis. Amongst my Continue reading “My All-Holy Mother! I shall light the vigil lamp because the day which is breaking is of great significance to our faith; however, You take care and feed my children – Fr. Stephan Anagnostopoulos”

Vietnam, 2017: The Mother of God appears to Vietnamese woman in coma, who then converts to Orthodoxy

https://holyvirginmary.wordpress.com

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

http://vietnamofmyheart.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

VIETNAM OF MY HEART

Limestone-outcrops-in-Ha-Long-Bay-and-tourist-boat-at-sunset

The newly-baptized Anna is seated in the picture

vietnamese-woman

Vietnam, 2017:

The Mother of God appears to Vietnamese woman in coma,

who then converts to Orthodoxy

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2017/09/mother-god-appears-vietnamese-woman-coma-converts-orthodoxy/

JOURNEY TO ORTHODOXY

Fr. George Maximov, a Moscow priest who often serves on missionary trips throughout Asia, has posted on his Facebook page the words of a Vietnamese woman who converted to Orthodoxy after the Mother of God appeared to her.

The woman, Nguyen Thi Mai Anh, a former Buddhist living and working in Vũng Tàu, Vietnam, was baptized into Holy Orthodoxy on Holy Saturday this year [2017].

She writes of “something incredible” happening in her life about a year ago: “I was lying in a coma in the hospital. During this time I saw a radiance, a bright light, and directly in front of me appeared the Virgin Mary Theotokos. She handed me a bottle of water and gave me to drink. As soon as I drank the water, the light and the Theotokos disappeared.”

“In the morning the next day,” she continues, “I suddenly came out of the coma after being unconscious for so long.” Nguyen survived, and she began to pray to the Lord Jesus Christ and His Mother for a speedy recovery, and decided she would become a Christian when she returned home.

“A few days later, another vision appeared to me in a dream, that there would be a man who would lead me to the Church, and that I would eat Bread there and drink Holy Water together with everyone, and walk around the church,” she continues.

After she was released and returned home, a friend came to her, bearing an icon of the Mother of God with the Savior. “I was incredibly happy, because it was the same image I had seen in my dream. I was very happy, and I told my friend about what I had seen in the dream, and he took me to an Orthodox Church where Russians pray in the 5th district of the city of Vũng Tàu, to meet the Lord and the Theotokos there,” Nguyen recalls.

The woman was later baptized in the same church and “born again under the protection of the Most-Holy Theotokos and by the grace of the Lord.”

“I am infinitely happy!” she exclaims, continuing, “Thanks to Thee, O Lord and to thee, O Theotokos, for my ‘second birth’ and the gift of the Fountain of Life!”

Fr. George notes that she broke her leg just before her Baptism, but this did not deter her. She was baptized with the name of Anna, and now reads prayers in the Vietnamese language during the services.

Вьетнам, 2017: Находившаяся в коме вьетнамка приняла христианство после видения Божией Матери ╰⊰¸¸.•¨* Russian

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Sunset in Halong Bay

vietnamese-woman

Вьетнам, 2017: Находившаяся в коме вьетнамка

приняла христианство после видения Божией Матери

Отец Георгий Максимов:

Я писал ранее про вьетнамку, которая крестилась накануне Пасхи под влиянием Самой Богородицы. Теперь я получил ее собственный рассказ и фото, так что помещаю их здесь. ‘Меня зовут Нгуен Тхи Май Ань. Я живу и работаю в городе Вунгтау. Я была буддисткой, но однажды в моей жизни произошло невероятное событие. Около года назад я лежала в коме в больнице. В это время я увидела сияние, яркий свет, и прямо передо мной возникла Богородица Дева Мария. Она протянула мне бутыль с водой и дала мне пить. Как только я выпила воду, свет и Богородица исчезли, а утром следующего дня я внезапно вышла из комы после долгого забытия. Я выжила и через несколько дней стала молиться Господу и Богородице, просить их о скором выздоровлении. И я решила, что когда вернусь домой, то стану христианкой. И через несколько дней во сне мне опять было видение, что будет человек, который приведет меня в церковь, я буду есть там Хлеб и пить Святую Воду вместе со всеми и ходить вокруг храма. После того как я выписалась и вернулась домой меня пришел навестить мой друг Женя и принес мне икону Богородицы со Спасителем. Я была невероятно рада, потому что это был тот самый образ, который я видела во сне. Я была очень счастлива, я рассказала другу о том, что видела во сне, и он отвел меня в православную церковь где молятся русские в 5-м районе города Вунгтау, чтобы там я встретилась с Богородицей и Господом. Эта церковь стала местом, где я Крестилась и родилась во второй раз под покровом Пресвятой Богородицы и по Благодати Господа. И 17.04.2017 я приняла Крещение и стала православной. Я бесконечно счастлива! Благодарю Тебя, Господи и Тебя Богородица за мое “второе рождение” и дарование мне Источника Жизни!’
На фото она единственная сидящая, поскольку накануне крещения попала в аварию и сломала ногу. Но даже это не изменило ее решимости и она крестилась с именем Анна. Сейчас она активно участвует в жизни общины и читает на службах часть молитв на вьетнамском языке.

Fr-George Maximov

Facebook