De Ontslaping van de Moeder Gods ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

De Ontslaping van de Moeder Gods

15 augustus, vieren we het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods. Het is een groot feest, het is het “Pasen van de zomer”.

Over het overlijden en het vervolgens met lichaam en ziel in de hemel worden opgenomen van de Moeder Gods is in het Nieuwe Testament niets te lezen. In de traditie zijn wel verhalen bewaard.

Op de ikoon zijn de twee momenten te zien: het inslapen van de Moeder Gods met de apostelen rond haar sterfbed en de eigenlijke Tenhemelopneming. Bij dit laatste neemt Christus de ziel van zijn Moeder – uitgebeeld als een ingebakerd kindje – mee ten hemel.

De Moeder Gods moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. in Heilige Land. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria’s lichaam al begraven. Om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de Tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden het niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus.

In de orthodoxe landen is de Ontslaping van de Moeder Gods een hoogfeest dat ieder jaar op 15 augustus wordt gevierd.

Bron:

http://debergathos.blogspot.com

DEBERG ATHOS

Advertisements

Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23) ╰⊰¸¸.•* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

Jezus Christus is God:

“Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons”

(Mattheüs 1:23)

“De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: ‘God is met ons'”.

—Mattheüs 1:23

De Verkondiging aan de Moeder Gods – 25 maart ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

https://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD

De Verkondiging aan de Moeder Gods

25 maart

Verkondiging  is het feest van het begin van het aardse leven van de Verlosser, het eerste ogenblik van de vleeswording van het goddelijk Woord, de Zoon van God. De Heilige Geest overschaduwt de Maagd Maria nadat deze haar toestemming gegeven had, en nu vloeit het goddelijk leven op deze plek naar binnen in de gehele mensheid. Op de meest radicale manier zoekt God het één worden met het menselijk geslacht, dus met ieder van ons. Want wij zijn niets slechts menselijke individuen, wij vormen een samenhangend geheel, een totaliteit. En juist daardoor is het mogelijk dat wij werkelijk verlost worden door dit handelen van God, het gaat ons rechtstreeks, persoonlijk aan, er is een directe verbinding tot stand gekomen, precies in ons vlees. God trad de mensheid binnen, Hij werd mens, geheel en al, maar daardoor heeft Hij de mensheid als het ware geïnfecteerd met Zijn Godheid. Wij zijn niet meer op dezelfde manier mens als vóór de komst van Christus, er is een volkomen nieuwe mogelijkheid in ons neergelegd, een oneindige horizon is voor ons ontsloten: wij mogen kinderen worden van God, wij zijn geroepen om broeders en zusters te zijn van de Zoon van God, Die ons daarom leerde bidden: Onze Vader!

Deze wonderbare werkelijkheid gaat elke aardse en menselijke maat en bevattingsvermogen volkomen te buiten: alleen een reeks van wonderen kon dit tot stand brengen. De goddelijke oneindigheid wordt besloten in een vrouwenlichaam; de almachtige Schepper wordt een passief klompje vlees, groeiend volgens de wetten der stoffelijke natuur; Hij Wiens aanblik voor elk schepsel dodelijk moet zijn, verbindt Zich tot één geheel met het lichaam waarin Hij te gast komt; Hij Die het heelal met de kracht van Zijn Wezen Continue reading “De Verkondiging aan de Moeder Gods – 25 maart ╰⊰¸¸.•¨* Dutch”

What joy does the Nativity of the Mother of God bring us? – Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

https://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

What joy does the Nativity of the Mother of God bring us?

Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

What joy does the Nativity of the Mother of God bring us? Let us explain in more detail the Church hymn which explains the meaning of this feast’s joy. Through the birth of the Ever-Virgin, through Her only-begotten Son and God, cursed and outcast mankind makes peace with God Who is immeasurably offended by man’s sins, for Christ became the mediator of this peace (cf. Rom. 5:10-11). Man is freed from the curse and eternal death, made worthy of the blessing of the Heavenly Father; he is united and co-mingled with the Divine nature; he is raised to his first inheritance by this co-mingling, according to the Church hymn. Mankind, once an outcast, has been made worthy of sonship to the Heavenly Father, received the promise of the glorious resurrection and eternal life in the heavens together with the angels.

This has all been and is being wrought by the Son of God incarnate from the Most Pure Virgin from the Holy Spirit, and by the intercession of His Most Pure Mother. How honored and magnified is mankind through the Holy Virgin Mother of God, for it has been made worthy of renewal and sonship by God; She Herself was made worthy by Her immeasurable humility and exceedingly great purity and holiness to be the Mother of the God-man!

+ St. John of Kronstadt, Sorrow and Joy: A Homily on the Day of the Nativity of the Most Holy Mother of God

Source:

http://www.orthodoxchurchquotes.com

St. John of Kronstadt: What joy does the Nativity of the Mother of God bring us?

ORTHODOX CHURCH QUOTES

Video: Holy Virgin Mary, Mother of God (Panagia in greek) – Fr. Nikon of New Scete, Mount Athos, Greece

http://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com

EX 2X2 LETTERS FROM GREECE

Holy Virgin Mary, Mother of God (Panagia in greek)

Fr. Nikon of New Scete, Mount Athos, Greece

Video: The Role of the Virgin Mary in the Eastern Orthodox Church – Frederica Mathewes-Green, Maryland, USA

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

DtLlHScXQAADpfY.jpg

QJbvJzMhVJs

The Role of the Virgin Mary in the Eastern Orthodox Church

Frederica Mathewes-Green, Maryland, USA

 

The Annunciation of our Most Holy Lady, the Theotokos & Ever-Virgin Mary – March 25

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

The Annunciation of our Most Holy Lady,

the Theotokos & Ever-Virgin Mary

March 25

Source:

https://oca.org

https://oca.org/saints/lives/2012/03/25/100884-the-annunciation-of-our-most-holy-lady-the-theotokos-and-ever-vi

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA

The Feast of the Annunciation is one of the earliest Christian feasts, and was already being celebrated in the fourth century. There is a painting of the Annunciation in the catacomb of Priscilla in Rome dating from the second century. The Council of Toledo in 656 mentions the Feast, and the Council in Trullo in 692 says that the Annunciation was celebrated during Great Lent.

The Greek and Slavonic names for the Feast may be translated as “good tidings.” This, of course, refers to the Incarnation of the Son of God and the salvation He brings. The background of the Annunciation is found in the Continue reading “The Annunciation of our Most Holy Lady, the Theotokos & Ever-Virgin Mary – March 25”